Web Analytics

Over Groningen

Over Groningen

De provincie Groningen, die van oorsprong grotendeels Fries was, nam een gelijkwaardige positie in de regio in. De drie historische wijken van Ommelander zijn Hunsingo, Fivelingo en Westerkwartier. Tot de 15e eeuw waren de Ommelanden en Oldambt grotendeels van oorsprong Fries, terwijl de stad, Gorecht en Westerwolde Saksisch waren. Nu worden bijna overal in de Ommelanden Nedersaksische dialecten gesproken. In de dorpen De Wilp, Opende, Kornhorn en Marum in het Westerkwartier wordt gedeeltelijk Fries gesproken. Groningen is na Drenthe de dunstbevolkte provincie van Nederland, F

Link toevoegen

Link toevoegen